Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.luggage.cz a upravují vztahy při prodeji zboží mezi společností AHIDESIGN s.r.o., IČO 27101134, DIČ CZ27101134, se sídlem Bašť 703, Praha-východ 250 65, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 96291 (dále "prodávající") a spotřebitelem jednajícím jako kupující (dále "kupující").
AHIDESIGN s.r.o. je plátcem DPH.

2. Objednání zboží
Objednávka kupujícího je uzavřením kupní smlouvy. Závazně objednat zboží a uzavřít kupní smlouvu si může kupující prostřednictvím internetového obchodu nebo e-mailem. Pro úspěšné splnění objednávky je kupující povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce potřebné údaje a určit způsoby doručení a zaplacení.
Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat až do momentu vyřízení objednávky, pokud dodání zboží již není možné.

3. Ceníky a ceny zboží
Cena prodávaného zboží je uvedena na stránkách v internetovém obchodě www.luggage.cz
Cena zboží s DPH v internetovém obchodě v okamžik objednání platí jako cena při uzavření kupní smlouvy.
Prodávající si vyhrazuje právo platné ceny v internetovém obchodě změnit bez předchozího upozornění. Změna ceny zboží v internetovém obchodě neovlivňuje již přijaté objednávky.

4. Dodací lhůta
Zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, bude předáno přepravci k přepravě do 4 pracovních dnů od potvrzení objednávky nebo přijetí platby, podle zvoleného způsobu vyřízení objednávky. Kupující si zvolí způsob dodání zboží v objednávce. Jako adresa dodání zboží platí kontaktní adresa kupujícího, není-li dohodnuto jinak.
Za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží přepravcem prodávající neručí.
Kupující je povinen při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle objednávky a odmítnout převzetí poškozené nebo neúplné zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na kontaktní adresu prodávajícího a sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě.

5. Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku do 14 dní od převzetí zboží, ovšem musí prodávajícímu předat vše, co na základě kupní smlouvy získal, včetně veškerého příslušenství, originálu faktury, záručního listu a návodu na adresu prodávajícího. Při využití práva na odstoupení od smlouvy, zboží nesmí být poškozeno, bez známek užívání a v původním obalu.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží uhrazenou částku prodávající zašle složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
V případě odstoupení od smlouvy jednostranně, kupující hradí pouze náklady spojené s vrácením zboží zpět prodejci.
Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží již není možné, nebo prodávající zjistí skutečnosti, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky nebo specifikaci uvedenou na stránkách v internetovém obchodě.

6. Ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího nebudou zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě. Účelem použití poskytovaných dat a informací  bude uskutečnění plnění smlouvy (platební styk, dodání objednaného zboží, apod.).

7. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí od 01.01.2016.
Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit bez předchozího upozornění.