Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.luggage.cz a upravuje vztahy při prodeji zboží mezi společností AHIDESIGN s.r.o., IČ 27101134, se sídlem Bašť 703, Praha-východ 250 65 (dále "prodávající") a spotřebitelem jednajícím jako kupující (dále "kupující").

2. Záruční podmínky
Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží. Další záruční podmínky na zboží se řídí tímto reklamačním řádem a platnými právními předpisy ČR.
Pokud výrobce nabízí záruku delší než 24 měsíců, nevztahuje se na toto prodloužené období občanský zákoník, ale reklamační řád daného výrobce.
Prodávající odpovídá za skryté vady materiálu a výroby, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době.
Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, opotřebení, nesprávné použití, neodborný servis nebo upravené zboží.

3. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace
Kompletní reklamovaný výrobek s kopii faktury a sepsaným reklamačním protokolem je nutné zaslat prodávajícímu na adresu sídla.
Reklamační oddělení prodávajícího posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace do 5 pracovních dnů od doručení reklamovaného výrobku.
Pokud je reklamace oprávněná, prodávající odstraní vadu nebo vymění vadný výrobek za nový na své náklady.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

4. Reklamace nového zboží poškozeného přepravou
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen přepravní obal. V případě převzetí zboží s poškozeném obalem, je kupující povinen sepsat s pracovníkem přepravce protokol o poškození zásilky. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží.

5. Reklamace poškození odbaveného zavazadla u letecké společnosti
Poškozené nebo zničené během letecké přepravy zavazadlo reklamujte hned po převzetí a zjištění této skutečnosti na letišti podáním písemné stížnosti leteckému dopravci.